About Us

אסטרולוגיה היא חקר הקשר בין העמדות היחסיות של גופים שמימיים מסוימים לבין החיים כאן על פני האדמה. מכיוון שהמילה אסטרולוגיה באה מהמילים היווניות אסטרון, שמשמעותה ‘כוכב’ ולוגואים, שמשמעותה ‘מילה’, אנו יכולים ממש לתרגם אסטרולוגיה כמשמעותם לשפת הכוכבים; שפה ותרגול שהתפתח במשך אלפי שנים על ידי תרבויות רבות ברחבי העולם מאז תחילתו המוקדמת ביותר באלף השלישי לפני הספירה.